ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันสุนทรภู่
22 มิ.ย. 62 ประชุม ผปค.นักเรียนใหม่2562
13 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันไหว้ครู2562
13 มิ.ย. 62 เลือกตั้งสภานักเรียน
01 เม.ย. 62 ถึง 30 เม.ย. 62 Summer School