ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
07 ต.ค. 62 ถึง 08 ต.ค. 62 สอบปลายภาค
30 ก.ย. 62 English version Final test
26 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันสุนทรภู่
22 มิ.ย. 62 ประชุม ผปค.นักเรียนใหม่2562
13 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันไหว้ครู2562
13 มิ.ย. 62 เลือกตั้งสภานักเรียน
01 เม.ย. 62 ถึง 30 เม.ย. 62 Summer School