สีประจำโรงเรียน

วันที่ 24 มิ.ย. 2561
 เขียว-เหลือง