สีประจำโรงเรียน

วันที่ 16 ส.ค. 2561
 เขียว-เหลือง