ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งวันเวลาขายหนังสือเรียน/ชุดพละ/ชุดไทย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ป.1 ปีการศึกษา2564
ประกาศผลสอบวัดความรู้โครงการเพชรต้นกล้านานาชาติ2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการเพชรต้นกล้านานาชาติฯ ปีการศึกษา 2563 สอบวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เปิดรับสมัครสอบโครงการเพชรต้นกล้านานาชาติฯ
กำหนดการปิด-เปิดภาคเรียน
ตารางสอบปลายภาคเรียน1/2563
แจ้งกำหนดการเข้าแถวเคารพธงชาติ
แจ้งหยุดทำการเรียนการสอน
เผยแพร่ผลงานการพัฒนารูปแบบการฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียน ป.3
เผยแพร่ผลงาน รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค SQ3R ร่วมกับ แผนผังความคิด
เผยแพร่ผลงาน รายงานการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบซิปป
เผยแพร่ผลงาน รายงานการใช้ชุดการสอน เรื่อง การจัดการเรียนรู้โครงงานคณิตศาสตร์ ป.3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนเสริมคอนกรีตเสริมเหล็กและประตูเหล็กแบบรางเลี่อน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระค่าบำรุงการศึกษาผ่านทางธนาคารและ net bank ปีการศึกษา2563
เผยแพร่ผลงาน รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค SQ3R ร่วมกับ แผนผังความคิด
เผยแพร่ผลงาน การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กลอนค่านิยม ๑๒ ประการของคนไทย เป็นสื่อเพื่อพัฒนาทักษะ
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ป.1 ปี 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ป.1 ปีการศึกษา2563
เปิดรับสมัครเรียน Summer ปีการศึกษา 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปูพื้นยางสังเคราะห์อาคารอเนกประสงค์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมหลังคาที่จอดรถ
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา2563
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ป.1 ปี 2562