ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนเสริมคอนกรีตเสริมเหล็กและประตูเหล็กแบบรางเลี่อน (อ่าน 240) 01 พ.ค. 63
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระค่าบำรุงการศึกษาผ่านทางธนาคารและ net bank ปีการศึกษา2563 (อ่าน 286) 01 พ.ค. 63
เผยแพร่ผลงาน รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค SQ3R ร่วมกับ แผนผังความคิด (อ่าน 371) 13 มี.ค. 63
เผยแพร่ผลงาน การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กลอนค่านิยม ๑๒ ประการของคนไทย เป็นสื่อเพื่อพัฒนาทักษะ (อ่าน 365) 13 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ป.1 ปี 2563 (อ่าน 1186) 25 ก.พ. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ป.1 ปีการศึกษา2563 (อ่าน 1024) 17 ก.พ. 63
เปิดรับสมัครเรียน Summer ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 625) 12 ก.พ. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปูพื้นยางสังเคราะห์อาคารอเนกประสงค์ (อ่าน 431) 12 ก.พ. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมหลังคาที่จอดรถ (อ่าน 401) 12 ก.พ. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา2563 (อ่าน 1185) 24 ธ.ค. 62
ประกาศรับสมัครงาน (อ่าน 861) 09 ต.ค. 62
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ป.1 ปี 2562 (อ่าน 2556) 26 ก.พ. 62