คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา

วันที่ 09 มี.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 477
คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2559
 ขอแสดงความยินดีกับ คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2559
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว สอบเมื่อวันอาทิตย์ ที่  15 มกราคม 2560
คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา ระดับประเทศ

- วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นป.3 ได้แก่ ด.ญ. ชวิศา ชูพงศ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ซึ่งได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ระดับประเทศ 100 คะแนนเต็ม

- วิชาภาษาไทย ระดับชั้นป.6 ได้แก่ ด.ญ.ณัจฉรียา พุ่มบุญฑริก  ซึ่งได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ระดับประเทศ 91 คะแนน
คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา ระดับจังหวัด ประเภทคะแนนรวม

ได้แก่ ด.ญ. วาสิตา ด่านสกุล โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ได้คะแนนรวม 364 คะแนน ซึ่งคะแนนรวมสูงสุดเป็นอันดับที่ 2  ของจังหวัดนครศรีธรรมราช