ผลการแข่งขันสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีวิชาการ2560

วันที่ 21 มิ.ย. 2560
ผู้เข้าชม : 445
ผลการแข่งขัน"สุราษฎร์ธานีเมืองคนดีวิชาการ"2560
 
ร่วมแสดงความยินดีกับ 4 รางวัลเหรียญทอง!!! โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในการแข่งขัน"สุราษฎร์ธานีเมืองคนดีวิชาการ"2560
 
- รางวัลเหรียญทอง!!! ด้วยคะแนน 90 เต็ม 100 สุนทรพจน์ภาษาจีน “ตัวฉันเอง” ความยาว 5 นาที 
น้องขวัญข้าว ด.ญ.ภูวษา วุฑฒยากร นักเรียนชั้นป.4/1- รางวัลเหรียญทอง!!! ด้วยคะแนน 88 เต็ม 100 สุนทรพจน์ภาษาไทย “สร้างโลกสวยด้วยความกตัญญู” ความยาว 5 นาที 
น้องลูกพีช ด.ญ.ฟ้าใส  สวัสดีนฤมล นักเรียนชั้นป.5/1


- รางวัลเหรียญทอง!!! ด้วยคะแนน 94 เต็ม 100 สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ “My Hero” ความยาว 5 นาที น้องเฟริส ด.ญ.ธนพร ศรีไสย นักเรียนชั้นป.6/1 
ในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี#สุราษฎร์ธานีเมืองคนดีวิชาการ