คนเก่งวันนี้

วันที่ 31 ก.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 382
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ InIMC 2017
ด.ช.พชร  อัศวผดุงสิทธิ์
อดีตนักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนประเทศไทยแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ
Elementary Mathematics International Competition 2017
(IMC : EMIC 2017) ณ สาธารณรัฐอินเดีย
วันที่ 23-31 กรกฎาคม 2560
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทบุคคล  ถ้วยและเหรียญรางวัล ประเภททีม (2nd Runner Up)