ผลการสอบเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 13/2560

วันที่ 07 ก.ย. 2560
ผู้เข้าชม : 953
ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการโครงการเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2560
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 รางวัลชมเชย รับเกียรติบัตรพร้อมเหรียญและเงินรางวัล 1,500 บาท
ด.ญ.สุวพัชร พลฤทธิ์
ด.ญ.ณิชนันท์ กวีวงศ์ประวัติ
ด.ญ.อชิรญาณ์ คุณารักษ์


ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้คะแนนผ่านเกณฑ์
ด.ญ.กัญญาณัฐ แสงโชติ
ด.ญ.แก้วชยาภา แก้วมีจีน
ด.ญ.พิชามญชุ์ สุทินข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ในช่วงสายของวันนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลโครงการสอบ Pre-Test โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประจำปี 2557 มีรายชื่อนักเรียนที่สอบได้ดั้งนี้ 1.เด็กชาย ณภัทร์ ภูริภัทรพันธุ์ 2.เด็กหญิง ภัณฑิลา เพชรหลิม 3.เด็กหญิง นันท์นภัส พรหมมี
ด.ช. พชร อัศวผดุงสิทธิ์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย จากการแข่งขัน Thailand Mathematics Contest (TMC) ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2557 ไปแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับโลก 2 รายการ คือ 1. AIMO 2014 : Asia International Mathematical Olympiad ณ เมืองเฉินตู สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 26-30 ก.ค. 2557 2. WMI 2014 : World Mathematics Invitational ณ ประเทศไต้หวัน วันที่ 9-13 ส.ค. 2557
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2561