กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางอมรรัตน์ แรกรุ่น
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายปิตุจักษ์ เรืองทอง
ครูอัตราจ้าง