วิดีโอ YOUTUBE

วันที่ 23 ต.ค. 2561
 • วันที่ : 26 พ.ย. 2556 เวลา 11:25:46

  นายเกรียงไกร วุฒิมานพ ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายไตรวัฒน์ ตรีสัตยพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูข้าราชการ และตัวแทนนักเรียน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรชัยมงคล ...

 • วันที่ : 04 ธ.ค. 2556 เวลา 17:27:30

  พิธีถวายราชสดุดี ถวายชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมรําลึกพระคุณพ่อ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 56

 • วันที่ : 28 พ.ค. 2557 เวลา 09:22:31

  เช้าวันนี้ทางโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีการกิจกรรมบริหารร่างกาย แอโรบิคแดนซ์ ทางโรงเรียนจะจัดนี้ขึ้นในวันพุธของทุกๆสัปดาห์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน ครู และบุคคลากรเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ ...

 • วันที่ : 13 พ.ค. 2558 เวลา 10:37:06

  ภาพนำเสนอโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 • วันที่ : 13 พ.ค. 2558 เวลา 10:38:17

1 [ 2 ]