วิดีโอ YOUTUBE

วันที่ 23 ต.ค. 2561
ชื่อวิดีโอ : สัมภาษณ์นักเรียนเหรียญทองแดงโอลิมปิก
วันที่ : 13 พ.ค. 2558 เวลา 10:40
รายละเอียด

สัมภาษณ์นักเรียนเหรียญทองแดงโอลิมปิก ดช. พชร อัศวพดุงสิทธิ์ และคุณหมอเจริญตา